Formulieren aanmelding

Wil je lid worden?
Bedankt voor je belangstelling in onze vereniging. Je kunt jezelf aanmelden door een aanmeldings- en machtigingsformulier te downloaden. Deze te printen, in te vullen en (tezamen) met een pasfoto in te leveren bij ons secretariaat.

AANMELDEN MIDDELS TE PRINTEN FORMULIER
Download hieronder het aanmeldformulier: Aanmeldingsformulier 2017

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO MIDDELS TE PRINTEN FORMULIER
Download hieronder het machtigingsformulier: TVB-Lid-Machtiging-Auto_incasso

Secretariaat a.i.:
Wim Meijerink
Enschedesestraat 50
7582 PN Losser
06-20746187
secretaris@brilmansdennen.nl